Kontakt

Prosjektkoordinator og gruppeleder
Inger Lise Sannes
932 65 662
ingerlisebuaas@gmail.com

Gruppeleder
Marianne Sannes
909 18 218

Kristiansand Sanitetsforening
38 02 27 66
post@kristiansandsanitetsforening.no
Østre Strandgate 13
4610 Kristiansand